Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że: 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), c) i f) RODO tzn na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.