Kancelaria CITKOWSKI - zapraszamy!

Page
Menu
News
Tu jesteś:   Witamy > Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego radca prawny Krzysztof Citkowski
  • Dane kontaktowe: ul. Gwiezdna 8/18; 59-220 Legnica, telefon: 76 722 11 66, kom. 691 025 350 e-mail: kancelaria@citkowski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), c) i f) RODO tzn na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

  • W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na podstawie przepisu prawa, osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych a wprzypadku wyrażenia zgody – do jej cofnięcia.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w przypadku nawiązania stosunku prawnego wywołującego skutki podatkowe.
  • Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  • Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Page
Menu
News
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login