Pomoc prawna i obsługa prawna firm

Radca prawny prowadzi działalność w oparciu o ustawę z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Oto następujący wachlarz usług mojej Kancelarii: 

Usługi porad i konsultacji prawnych Kancelaria świadczy w dwóch formach: bezpośrednio i na odległość. Porady i konsultacje na odległość odbywają się przy użyciu poczty elektronicznej lub przez telefon. 
Zlecenie umowne prowadzenia stałej obsługi prawnej oznacza świadczenie wszystkich usług wymienionych powyżej włącznie z zastępstwem procesowym w sądzie. Wynagrodzenie za świadczenie stałej obsługi prawnej jest ryczałtowe i zależne jest od ilości czasu poświęcanego na taką obsługę w okresie jednego miesiąca.
Kancelaria obecnie specjalizuje się w sprawach cywilnych (wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości lokalowe, dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, sprawy rodzinne i spadkowe), gospodarczych (windykacja należności, spory między przedsiębiorcami, zakładanie i rejestracja spółek), i administracyjnych (pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniu administracyjnym).
 
MECENAS KRZYSZTOF CITKOWSKI należy do: